tpod

شماره شش، حفاظت مشارکتی

موضوع #پادکست شماره 6 زیست نگاه: حفاظت مشارکتی

مشارکت یعنی با هم شریک شدن، حفاظت یعنی نگهداری.
حفاظت مشارکتی: یعنی در نگهداری محیط زیست، با هم شریک شویم.
امروز ما بیشتر از هر زمان دیگری میدانیم هرجایی که هستیم چطور میتوانیم برای حفظ محیط زیستمان کاری انجام دهیم …

🎧 پادکست‌های زیست‌نگاه را در وب‌سایت تهران پادکست، Google play و Castbox هم دنبال کنید.

‎#حفاظتمشارکتی ‎#زیستنگاه
✅@zistnegah

زیست_نگاه