Logo_041
قسمت دوم – بسم الله الرحمن الرحیم، من عاشق شما شده ام
30 آذر 1399
عدد آداب دارد؟
1 دی 1399

شماره یک، پدیده گرد و غبار خوزستان

از ریزگردهای مصیبت‌بار #خوزستان چه خبر؟

چرا امسال از هشتگ #خوزستانهواندارد خبری نیست!

همه‌ی مردم ایران نگران سلامت و محیط‌زیست خوزستانی‌ها بودند و هستند، خدا کند حال و هوای مردم سرزمینِ حماسه، همیشه آبی و پر‌نفس باشد و به‌دور از گرد و غبار
امروز چه کاری برای #زمین انجام میدی؟
ما فقط یک #زمین داریم … !

در شماره یک #پادکستزیستنگاه دلیل طوفان‌های گردوغبار و راه حل‌هایی برای جلوگیری از این پدیده را بشنویم.

زیست_نگاه