محکوم – قسمت اول
4 تیر 1400
www.namana.info
Namana Radio _ Episode 037
9 تیر 1400

قسمت پنجم: به خودت بیا پسر!

برای اینکه سوارکار خوبی باشید، لازم نیست حتما اسب بوده باشید!!!

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند