tpod

قسمت اول: موشکی ها

این که بیست نفر آدم قد و نیم قد با علائق و سلائق مختلف زیستی، بتوانند یک ماه دور هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و کارشان به قهر و دعوا نکشد، فقط در تجربیات و خاطرات دهه شصت آدم ها پیدا میشود.