ارمغان پادکست – سري اول – اپيزود 2
25 مرداد 1399
Episode 6
26 مرداد 1399

خوانش “گله”

خوانش “گله

گوینده: مسعود حبوباتی

شعر: مهدی سهیلی

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند