tpod

پادکست 5 – ایلکا پادکست

ایلکا پادکست

صدا : #علی_ایلکا

چه خبر ازدل تو؟

نفست مثل نفسهای دل کوچک من میگیرد؟
یا به یک خنده ی چشمان پر از ناز کسی میمیرد!!
تو هم از غصه این قهر کمی دلگیری؟
لحظه ای هم خبر از حال دل خسته ی من میگیری؟
شود آیا که شبی…
دل مغرور تو هم،
فکر چشمان دگری را بکند؟!
دست خالی ز وفایت روزی
قطره ای اشک ز چشمان ترم پاک کند؟!
چه خبر از دل تو؟
دانی آیا که در این کلبه ی درد…
اندکی مهر تو بس بود ولی،
دل بیرحم تو با این دل دیوانه چه کرد؟
راستی چه خبر از دل تو …؟

آنکه از جان دوست‌تر می‌دارمش
با زبان تلخ می‌آزارمش

گر چه او خود زین ستم دلخون‌تر است
رنج او از رنج من افزون‌تر است