Logo_041
پادکست میلارد-فصل دوم-قسمت یازدهم-پروفایل فشار در دستگاه اسپرسو (pressure profile)
5 مرداد 1401
حکمتِ کهن _جهانِ نو
9 مرداد 1401

پس کوچ روایتگر داستان زندگی کسانی است که به اجبار و یا به انتخاب خودشون ایران رو ترک کردن و به یک کشور دیگه مهاجرت کردن ؛ شما در این قسمت پیش گفتاری رو به روایت بهرام عزیززاده میشنوید که از اهداف این پادکست و چگونگی شکل گیریش میگه!