اپیزود 8 رادیو ویکی تولید
اپیزود هشتم: برای موفقیت چقدر زمان لازم است؟
۹ مرداد , ۱۳۹۹
نتیجه گیری
۹ مرداد , ۱۳۹۹

اپیزود ۱

اپیزود ۱

این اولین اپیزود از پادکست، پاکدسته.. داستانی کوتاه از زندگی، از روشنی و خاموشی، از آغاز و پایان… که برای اینکه می خواستم از مفهوم تولد استفاده کنم فقط یک بار نوشتم و ضبط کردم.. هر چیزی که شد رو .. و اما روایت داستان درباره انتها و پایانه.. و در نهایت این داستانیه در باره مرگ با زبان تولد!