Logo_041
الهه های آسیب پذیر
23 اردیبهشت 1399
مجسمه – علی ایلکا
25 اردیبهشت 1399

پادکست صوتی “پادکست چیست؟”

پادکست صوتی”پادکست چیست؟”

توی این قسمت قرار هست به یکسری توضیحات بپردازیم تا افرادی که هنوز آشنایی چندانی با پادکست ندارند یه ذره بیشتر آشنا بشن.

گوینده:مسعود حبوباتی