c7f77082 7864 200122155621 الهه های آسیب پذیر
الهه های آسیب پذیر
23 اردیبهشت 1399
Ilka Podcast 04 500 مجسمه - علی ایلکا
مجسمه – علی ایلکا
25 اردیبهشت 1399

پادکست صوتی “پادکست چیست؟”

podcast پادکست چیست؟

پادکست صوتی”پادکست چیست؟”

توی این قسمت قرار هست به یکسری توضیحات بپردازیم تا افرادی که هنوز آشنایی چندانی با پادکست ندارند یه ذره بیشتر آشنا بشن.

گوینده:مسعود حبوباتی

0
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser