الهه های آسیب پذیر
۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۹
مجسمه – علی ایلکا
۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۹

پادکست صوتی “پادکست چیست؟”

پادکست صوتی”پادکست چیست؟”

توی این قسمت قرار هست به یکسری توضیحات بپردازیم تا افرادی که هنوز آشنایی چندانی با پادکست ندارند یه ذره بیشتر آشنا بشن.

گوینده:مسعود حبوباتی