ماهی سیاه کوچولو
۲۳ مرداد , ۱۳۹۹
تاپ لوگ
۲۳ مرداد , ۱۳۹۹

موزیکست “هوس باز”

موزیکست "هوس باز"

موزیکست “هوس باز”

خواننده و گوینده: مسعود حبوباتی

شعر: معینی کرمانشاهی

ملودی:مجید همتا

تنظیم:مسعود حبوباتی