داستان بنز
۴ خرداد , ۱۳۹۹
Episode 3
۴ خرداد , ۱۳۹۹

دکلمه عاشقانه”من کیستم؟”

دکلمه عاشقانه”من کیستم؟”

دکلمه‌خوان:مسعود حبوباتی
شعر:موسوی گرمارودی
تنظیم:مسعود حبوباتی