tpod

معرفی پادکست سروش

پادکست سروش در مورد داستان کوتاه و موسیقی است این پادکست در زمان 20 تا 40 دقیقه ای یک داستان کوتاه و یک قطعه موسیقی پخش خواهد شد.