1500 1500 2 1 رادیو نمانا
رادیو نمانا
8 اردیبهشت 1399
Soroush Podcast Logo All 01.jpg پادکست سروش
پادکست سروش
8 اردیبهشت 1399

معرفی پادکست سروش

Soroush Podcast Logo All 01.jpg معرفی

پادکست سروش در مورد داستان کوتاه و موسیقی است این پادکست در زمان 20 تا 40 دقیقه ای یک داستان کوتاه و یک قطعه موسیقی پخش خواهد شد.

0