رادیو نمانا
۸ اردیبهشت , ۱۳۹۹
پادکست سروش
۸ اردیبهشت , ۱۳۹۹

معرفی پادکست سروش

پادکست سروش در مورد داستان کوتاه و موسیقی است این پادکست در زمان ۲۰ تا ۴۰ دقیقه ای یک داستان کوتاه و یک قطعه موسیقی پخش خواهد شد.