ارمغان پادکست – سري اول – اپيزود 1
30 تیر 1399
پادکست پل کریمخان
3 مرداد 1399

پادکست صوتی “مرا ببوس”

پادکست صوتی”مرا ببوس”

گوینده و تنظیم:مسعود حبوباتی

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند