پادکست چیست؟
۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۹
سبک شناسی اپیزود چهارم – سایکدلیک راک
۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۹

پادکست۹ – ایلکا پادکست

ایلکا پادکست


صدا : #علی_ایلکا

🎙 @deklamehaye_ali_ilka

instagram.com/deklame.ali.ilka