سی و هفتم | ترس
30 خرداد 1399
رادیو حوا
30 خرداد 1399

قاتل ناموس.

اسلحه را آزاد کنید داس و تبر خیلی دردناک است.

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند