گلچهره 2 (غروب کوچه باغ)
5 اردیبهشت 1399
قسمت 12: رد پایی بر آسمان
5 اردیبهشت 1399

گلچهره 3 (عقیق)

صدای ما را از عاشقانه های اعمقاق تاریخ میشنوید…

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند