RadioYe E03 mp3 image قسمت 3: فرود
قسمت 3: فرود
11 فروردین 1399
IMG 6005 قسمت 4: وقتی مهربانی به صورتت چنگ می‌زند
قسمت 4: وقتی مهربانی به صورتت چنگ می‌زند
12 فروردین 1399

پادکست”سیزده برابر یک”به مناسبت روز طبیعت

SIZ1 سیزده برابر یک

میدونم باورش برای منم سخته که عید تموم شد؛ولی بیا با یه نگاه مثبت به اون نگاه کنیم،یعنی همین که الان اعضای خانواده در کنار ما ما هستن،خودش یه عیده:)

گوینده:مسعود حبوباتی

متن:راضیه السادات موسوی

پیانو و تنظیم:مسعود حبوباتی

0