tpod

پادکست صوتی عاشقانه “زیب النسا”

کار داستانی “زیب‌النساء” داستان عاشقی هست که در راه رسیدن به معشوق خود به مشکلاتی برمی‌خورد و برای همین شروع به نوشتن نامه هایی عاشقانه برای معشوق خود می کند

اپیزود سوم “مرور خاطرات1”

در این قسمت: مگر می شود عاشق بشوی و وقتی دلبر نباشد یاد او نیفتی؟!!

عاشق ما در این قسمت به همه جا سر می‌کشد تا شاید با خاطرات دلبر جان حال بهتری پیدا کند اما…

عاشق ناکام ما حتی یکبار هم نتواست دست دلبر خود را ببوسد یا اصلا حتی نتوانست بوسه‌ای بر آن پیشانی قرص قمرش بزند

متن:مسعود حبوباتی

گوینده: مسعود حبوباتی