Logo_041
روایت بهمن قسمت 9
19 بهمن 1400
بیت و بایت 34
21 بهمن 1400

روایت بهمن: 21 بهمن 1357

21 بهمن 1357 – چهارده:
در خانه اخوی محمد در کلاته بودم. باران دیشب شدت گرفته بود. سیل از میان کوچه‌ها راه گرفت. تا ظهر در چارده ماندم. رادیو هم متواتر اخبار می‌گفت. مردم هم منتظر بودند تا ببینند چه می‌شود.
ساعت سه بود که شنیدم بختیار استعفا داد…
برای شنیدن ادامه ماجرا، شنونده دهمین قسمت از روایت بهمن باشید.
روایت بهمن ویژه برنامه رادیو یِ – کاری از حوزه هنری استان سمنان
قسمت دهم- ۲1 بهمن ۱۳۵۷
گویندگان: مرجان صالحی، اشکان کامران پور
تنظیم: علیرضا کریمی
لطفا روایت بهمن کاری از رادیو یِ را گوش بدید و به دوستانتان معرفی کنید.