tpod

اپیزود 2: گِل به پا خواهد شد

ما در این پادکست هر بار یک نمایشنامه رو به سبک رادیو نون یعنی همراه با موزیک خوانش میکنیم

اپیزود دوم : گِل به پا خواهد شد
کاری از سامان سالیانی و مهران سلیمانی پاک
با اقتباس از ناداستان گِل بازی منتشر شده در مجله ناداستان