Logo_041
THE paciknowz
11 بهمن 1400
روایت بهمن قسمت 1
11 بهمن 1400

رادیو لیگ | قسمت 8

رادیو لیگ پادکستی فوتبالی برای تحلیل و بررسی لیگ برتر ایران

در این قسمت به بررسی نیم فصل اول رقابت ها بازی ایران عراق میپردازیم
همچنین رادیولیگ در این اپیزود تیم منتخب نیم فصل اول خودش رو معرفی میکنه