radio ye 23 mp3 image قسمت 23: دلداده
قسمت 23: دلداده
4 مهر 1399
Shahreman Logo شهر من 6
شهر من 6
4 مهر 1399

پادکست احساسی”دلبر کُش”

DELBARKOSH mp3 image دلبر کش

پادکست عاشقانه و احساسی “دلبر کش”

گوینده: مسعود حبوباتی

متن: حمید سلیمی

میتونید با مراجعه صفحه اینستاگرامی گوینده، به ویدیو پادکست ها دسترسی پیدا کنید

0