قسمت ۲۳: دلداده
۴ مهر , ۱۳۹۹
شهر من ۶
۴ مهر , ۱۳۹۹

پادکست احساسی”دلبر کُش”

پادکست احساسی "ذلبر کُش"

پادکست عاشقانه و احساسی “دلبر کش”

گوینده: مسعود حبوباتی

متن: حمید سلیمی

میتونید با مراجعه صفحه اینستاگرامی گوینده، به ویدیو پادکست ها دسترسی پیدا کنید