Logo_041
قسمت 21: اعدام سرباز اسلوویک
25 تیر 1399
سی و نهم | توانایی
27 تیر 1399

موزیکست”خویشتن‌دار”

موزیکست”خویشتن‌دار”

خوانندده:مسعود حبوباتی
گیتار:بهنام آقایی
شعر:معینی
تنظیم:مسعود حبوباتی