قسمت ۲۱: اعدام سرباز اسلوویک
۲۶ تیر , ۱۳۹۹
Nmana Radio _ Episode 006
۲۶ تیر , ۱۳۹۹

موزیکست”خویشتن‌دار”

موزیکست”خویشتن‌دار”

خوانندده:مسعود حبوباتی
گیتار:بهنام آقایی
شعر:معینی
تنظیم:مسعود حبوباتی