tpod

موزیکست”خویشتن‌دار”

موزیکست”خویشتن‌دار”

خوانندده:مسعود حبوباتی
گیتار:بهنام آقایی
شعر:معینی
تنظیم:مسعود حبوباتی