tpod

پادکست صوتی”خاطرم نیاور”

در جانم، رنج راه می‌رود این روزها. در جانم مکدر است خاطر هوا، زمین، آب و باد. چرا که ابرها سترون و غمین از شهرها عبور می‌کنند و اعجازی ندارند برای مردمان دل‌ریش و بی‌لبخند و عبوس. که عصر بی‌یقین زیستن و بی نبوت ماندن و بی‌شفا گریستن شده.

گوینده: مسعود حبوباتی
متن: حمید سلیمی
تنظیم: پژواک ماهور

میتونید با مراجعه صفحه اینستاگرامی گوینده، به ویدیو پادکست ها دسترسی پیدا کنید