رادیو نت با چشمان بسته مهمانم باش
۲۸ فروردین , ۱۳۹۹
رادیو تجربه
۲۸ فروردین , ۱۳۹۹

پادکست صوتی”جانان”

دکلمه”جانان”از اشعار زیبای حضرت حافظ

دکلمه‌خوان:مسعود حبوباتی
شعر:حافظ
تار:استاد صبا طبخی
تنظیم:مسعود حبوباتی