منفی چهارم – بآد
5 دی 1399
منفی سوم – در احوال انتظار بهار
6 دی 1399

پادکست احساسی”تُ”

پادکست عاشقانه و احساسی “تُ”

گوینده: مسعود حبوباتی

متن: مریم سمیع زادگان و بهمراه بخشی دیگر

تنظیم: پژواک ماهور

میتونید با مراجعه صفحه اینستاگرامی گوینده، به ویدیو پادکست ها دسترسی پیدا کنید

0