حاشیه رود نیل | قسمت سوم
۷ اردیبهشت , ۱۳۹۹
Nmana Radio _ Episode 00
۷ اردیبهشت , ۱۳۹۹

بیگناه

صدای ما را از اعماقِ تاریکِ چشم‌های خیره شده‌ی عاشقان می‌شنوید!

که عشق آسان نمود اول؛ ولی..