زیب النساء | اپیزود سوم
۲۲ تیر , ۱۳۹۹
radio hame رادیو همه
۲۲ تیر , ۱۳۹۹

اپیزود سوم: باربو سخن می‌گوید

اسم من باربوئه … نه تنها اسم من، که اسم باقی هموطنانم هم باربوئه …