ایستگاه هفتم: اهداف
آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
30 تیر 1399
مرا ببوس
1 مرداد 1399

اپیزود 1. مصائب ریحانه در مهاجرت

ریحانه از تجربیات مهاجرتش با یک روانشناس (روانتحلیلگر) میگوید.

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند