ارائه فید برای پادکست
۲ اسفند , ۱۳۹۷
میلارد(پادکست قهوه تخصصی) فصل ۲ قسمت اول – فرآوری قهوه
۲ اسفند , ۱۳۹۷