persian podcast

16 دی 1399

سه : ترفند پانزی

اپیزود سه – ترفند پانزی […]
16 اسفند 1399

منفی یکم – زهر

چطور باید وقتی لالی ، فریاد بزنی!؟
22 فروردین 1400

چهار : برای میهن

اپیزود چهار – برای میهن […]
19 اردیبهشت 1400

صفر – اَلَکی

یادته های زندگیتو یادته؟