کسب ثروت

18 تیر 1396
Thanksgiving the secret of the success of money and wealth فایل صوتی شکرگزاری راز رسیدن به موفقیت پول و ثروت

فایل صوتی شکرگزاری راز رسیدن به موفقیت پول و ثروت

فایل صوتی راز شکرگزاری برای […]
23 مهر 1398
Santidor1500 15002 ثروت سازی در همه سنین

ثروت سازی در همه سنین

سنتیدور برای این امده است که پادکستی متفاوت تر از هرچه که تا الان شنیده اید را بشنوید و هدفش فقط تاثیرگذاری و ایجاد جرقه است.پس فرصت تاثیر گذاری را به او بدهید و اصلا این پادکست را از دست ندید.