کتاب لطیف

۱۱ فروردین , ۱۳۹۹

قسمت ۲: لطیف

در این قسمت می‌خواهیم کتاب لطیف رو در کنار هم دیگه بشنویم.