پادکست کی دل

5 دی 1399

منفی چهارم – بآد

– عاشقانه ی باد آورده… […]
6 دی 1399

منفی سوم – در احوال انتظار بهار

Radio KeyDell : و حقیقت […]
14 دی 1399

منفی دوم – آرزو

اگه آرزوی چیزیو داری ... حتما ... حتما استعدادشم درونت خوابیده بیدارش کن با یه ترانه قدیمی و آروم و...کمی نوازش :)
16 اسفند 1399

منفی یکم – زهر

چطور باید وقتی لالی ، فریاد بزنی!؟