tpod
8 مرداد 1401

پیش گفتار فصل ۱

پس کوچ روایتگر داستان زندگی […]
18 مرداد 1401

قسمت دوم:زندگی به سبک اژدهای سرخ!

زندگی به سبک اژدهای سرخ! […]
26 مرداد 1401

قسمت سوم: رویای آمریکایی

تو این قسمت از پس […]
27 مرداد 1401

پادکست جنگ من با من – فائزه – سادگی

پادکست جنگ من با من پادکستی است حول محور یک شخصیت ناشناس شخصیتی که میخواهد زندگی فلاکت بارش را تغییر دهد شما به صورت زنده در حال شنیدن این تغییر هستید.