ویدا اروجی

۱۲ فروردین , ۱۳۹۹

قسمت ۶: کله آهنی

در این قسمت می‌خواهیم کتاب کله آهنی به قلم ویدا اروجی رو در کنار هم دیگه بشنویم.