9 شهریور 1399

منت

پادکست”منت” پادکست احساسی” منت” گوینده: […]
14 شهریور 1399

بدهکار

پادکست زیبای احساسی”بدهکار” پادکست احساسی”بدهکار” […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند