25 آذر 1398

عزت نفس یا اعتماد به نفس؟

در گفتگو با خانم عرب […]
25 آذر 1398

پانیک یا ترس شدید مرضی چیست؟

در گفتگو با خانم صبوری، […]
25 آذر 1398

درباره دلایل خیانت و نوع برخورد با آن

درباره دلایل و نوع برخورد […]
25 آذر 1398

روابط سمی چه روابطی هستند؟

در گفتگو با خانم عرب […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند