19 آبان 1400

46 Episode

معماری جهان بخش اول
19 آبان 1400

47 Episode

معماری جهان بخش اول
16 آذر 1400

48 Episode

خلاصه کتاب زنان معمار ، معماری بدون زنان
23 آذر 1400

49 Episode

پژوهش و مطالعات معماری

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند