30 آبان 1399

صدا

پادکست عاشقانه “صدا” پادکست عاشقانه […]
13 بهمن 1399

کمی بیشتر درک کنیم…

کمی بیشتر درک کنیم… نوشته […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند