ساتوری

9 مهر 1398
satori پادکست ساتوری: اپیزود شش

پادکست ساتوری: اپیزود شش

در این پادکست سریالی به شرح مفهومِ دائو می‌پردازیم و صفات و مختصاتش رو برمی‌شمریم.