tpod
20 اسفند 1399

رادیو حوا (اپیزود 12)

برای گفتن از برای زیستن از برای عشق من حیث عاشقی هنوز زنده ست… دل هامان مارا به کام مرگ کشاندند…. تقدیم به تمام کسانی که زندگی برایشان جور دگری بود.