tpod
15 تیر 1401

microE03- کانابیس و درمان افسردگی و اضطراب‎

microE03- کانابیس و درمان افسردگی […]
1 مرداد 1401

S01 E04- روان‌بازان دنیای باستان‎

S01 E04- روان‌بازان دنیای باستان […]
15 مرداد 1401

microE04- ورزش و اضطراب‎

microE04- ورزش و اضطراب تو […]
27 مرداد 1401

پادکست جنگ من با من – فائزه – سادگی

پادکست جنگ من با من پادکستی است حول محور یک شخصیت ناشناس شخصیتی که میخواهد زندگی فلاکت بارش را تغییر دهد شما به صورت زنده در حال شنیدن این تغییر هستید.