tpod
15 مهر 1399

قسمت 4

در قسمت چهارم رادیو اجتماعی گوشه‌هایی از کتاب فرمانده شهر را می‌شنویم و همزمان با گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر، آزادی قدس شریف را به انتظار می‌نشینیم. لطفا رادیو اجتماعی را بشنوید و به دوستانتان معرفی کنید.
17 مهر 1399

قسمت 5

در قسمت پنجم رادیو اجتماعی در جشن دانش‌آموختگی دانشجومعلمان ورودی 95 سوگند یاد می‌کنیم. لطفا رادیو اجتماعی را بشنوید و به دوستانتان معرفی کنید.
16 آذر 1399

قسمت 6: روز دانشجو

در قسمت ششم رادیو اجتماعی، ضمن مرور تاریخی حادثه 16 آذر 1332، پیام ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان را به مناسبت روز دانشجو می‌شنوید و دانشجویان رسالت‌های دانشجویی را بازگو می‌کنند.
13 دی 1399

قسمت 7

در قسمت هفتم رادیو اجتماعی، گوشه‌های از حماسه‌آفرینی سرباز وطن حاج قاسم سلیمانی را می‌شنوید.