4 اردیبهشت 1399

عشق امروز روی صندلی آخر کلاست مرد !” – علی ایلکا

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
14 اردیبهشت 1399

قبل از شش و بیست دقیقه…! – علی ایلکا

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
25 اردیبهشت 1399

مجسمه – علی ایلکا

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
3 آبان 1399

کوچه تنهایی

پادکست زیبای”کوچه تنهایی” پادکست زیبای […]