21 فروردین 1399

آنکه از جان دوست‌تر می‌دارمش -هوشنگ ابتهاج

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
24 فروردین 1399

یک روز می آیی که من، دیگر دچارت نیستم – افشین یداللهی

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
27 فروردین 1399

چه خبر از دل تو ….

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
29 فروردین 1399

آسمان هم که بارانی‌ست …! – سید علی صالحی

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka