دکلمه

۱۴ اسفند , ۱۳۹۸

جزء از کل – استیو تولتز

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
۲ فروردین , ۱۳۹۹

پاراگراف ۷۹ | رضا شیران – آخریمی

ببین، من آدم دروغ و […]
۵ فروردین , ۱۳۹۹

پاراگراف ۷۹ | رضا شیران – لبخند

می آید روزی که در […]
۱۸ فروردین , ۱۳۹۹
ایلکا پادکست

دست آرزوها – جلال جاجی زاده

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka