دکلمه

14 اسفند 1398
Ilka Podcast 04 500 جزء از کل - استیو تولتز

جزء از کل – استیو تولتز

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
2 فروردین 1399
پاراگراف 79 | رضا شیران - آخریمی

پاراگراف 79 | رضا شیران – آخریمی

ببین، من آدم دروغ و […]
5 فروردین 1399
پاراگراف 79 | رضا شیران - لبخند

پاراگراف 79 | رضا شیران – لبخند

می آید روزی که در […]
18 فروردین 1399
ایلکا پادکست

دست آرزوها – جلال جاجی زاده

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka