دکلمه های علی ایلکا

14 اسفند 1398
Ilka Podcast 04 500 جزء از کل - استیو تولتز

جزء از کل – استیو تولتز

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
18 فروردین 1399
ایلکا پادکست

دست آرزوها – جلال جاجی زاده

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
21 فروردین 1399
Ilka Podcast 04 500 آنکه از جان دوست‌تر می‌دارمش -هوشنگ ابتهاج

آنکه از جان دوست‌تر می‌دارمش -هوشنگ ابتهاج

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
24 فروردین 1399
Ilka Podcast 04 500 یک روز می آیی که من، دیگر دچارت نیستم - افشین یداللهی

یک روز می آیی که من، دیگر دچارت نیستم – افشین یداللهی

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka