tpod
1 مهر 1399

پیش شماره

در این قسمت: از معرفی رادیو تا حماسه انتخابات و اخبار جشنواره نشریات را می‌شنوید. با تشکر از صاحبان ذوق و ادب، همکاران و دانشجومعلمانی که ما را در پیش شماره رادیو اجتماعی همراهی کردند.