20 اسفند 1399

رادیو حوا (اپیزود 11)

خارج از نوبت سفارشی برای جنوب برای خوزستان برای همه آدم هایی که صدا ندارند، آب ندارند هوا ندارند… برای یک رنج مشترک و سریالی. به سفارش همین مردم….

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند